eskont

Domov   |   Kazalo   |   Pišite nam

vstop za stranke prijava

ESKONT d.o.o.
Letališka cesta 3C
1122 BTC Ljubljana

Tel.: +386 1 5211-539
Fax: +386 1 5211-538
Gsm: +386 51 320-420

email: info@eskont.si

 

Kontaktna oseba

menu

Pomembni datumi

20.08. 2020
"Prispevki za socialno varnost samozaposlenih "
20.08. 2020
"Zbirno porocilo za dobave blaga in storitev v druge clanice EU "
20.08. 2020
"INTRASTAT - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU "
10.08. 2020
"Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine za zasebnike "
31.07. 2020
"Obračun in plačilo DDV-ja "
30.06. 2020
"Zadnji dan za izplacilo regresa 2020 zaposlenim "

» več datumov

Računovodske storitve

Knjiženje

 1. kontiranje in knjiženje v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi
 2. analitična evidenca kupcev in dobaviteljev
 3. vodenje blagajne

 

Obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike

 

 1. obračun plač za zaposlene
 2. mesečni obračun prispevkov za zasebnika
 3. obračun drugih izplačil fizičnim osebam ( podjemna pogodba, najemnine,… )

 

Obračun osnovnih sredstev

 1. analitična evidenca osnovnih sredstev ( register osnovnih sredstev )
 2. letni obračun amortizacije osnovnih sredstev

 

Obračun davka na dodano vrednost in knjigovodstvo za potrebe obračunavanja DDV

 

 1. davčno knjigovodstvo v skladu s slovensko davčno zakonodajo
 2. vodenje davčnih knjig za DDV
 3. obračun DDV-ja

 

Poročanje na osnovi zakonodaje

 1. poročanje Agenciji za javnopravne evidence in storitve - AJPES
 2. poročanje Davčni upravi Republike Slovenije - DURS
 3. poročanje Banki Slovenije
 4. poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - ZPIZ

 


Izdelava računovodskih izkazov  in davčnih obračunov

 

 1. bilanca stanja
 2. izkaz poslovnega izida
 3. izkaz gibanja kapitala
 4. izkaz finančnega izida
 5. priloge k bilanci stanja
 6. priloge k izkazu poslovnega izida
 7. uskupinjevanje računovodskih izkazov
 8. obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 9. obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti 
 10. pojasnila in razkritja k izkazom

 

Druge storitve

  • periodična poročila po želji naših strank
  • izdelava finančnega plana ali analize
  • priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu
  • priprava dokumentacije za različne potrebe
  • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizorskem pregledu
  • sodelovanje z bankami in odvetniki
  • prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register
  • prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje
  • svetovanje za različne potrebe
Iris Sladič

Iris Sladič


telefon 01 5211 539

email info@eskont.si

Kje smo

letališka 3c

Nahajmo se na Letališki cesti 3C v Ljubljani za trgovino Harvey Norman blizu Emporiuma.

Klikni za zemljevid

Izračuni

Obračun zamudnih obresti

Obračun pogodbenih obresti
Obračun plače
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnika

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij

Obračun dohodnine za poslovodenje

Obračun podjemne pogodbe

Obračun avtorskega honorarja

Obračun najemnine

Obračun študentskega dela

Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev

Primerjava med normiranimi in dejanskimi stroški za s.p.-je

Izračun davčne obveznosti za normirance

Prikaz sklicev in podračunov za plačevanje dajatev

Koristne povezave

Dnevnice - tujina

AMZS -  razdalje med kraji v Sloveniji

Nacrt poti MICHELIN

Tecajne liste

Davcne številke v EU

Poslovni register Slovenije

Zakoni - prečiščena besedila

Zakon o gospodarskih družbah 

SRS 2006

Davcni predpisi
Pravni dokumenti

E-davki

E-uprava

E-sodišče


AJPES

Davcna uprava Republike Slovenije

Statisticni urad Republike Slovenije

Zavod RS za zaposlovanje

Javna uprava na internetu

Poslovne banke

Yahoo!  Finance

Časopis Finance


Poslovni računalniški programi

VASCO

MINIMAX

Vse pravice pridržane © 2006 Eskont  |  izdelava spletnih strani novisplet.com